Skolstigen 

Sammarbete i Nordsjö Lågstadieskola

NoRa har i samarbete med skolan skapat ett system som heter Skolstigen.  Skolstigen går ut på att alla klasser ansvarar för ett evenemang per läsår. Klassombudens roll är att hålla i trådarna, inte att ensamma stå för arrangemangen.

Verksamheten vilar tillsvidare pga rådande pandemi.

Intäkter från evenemangen inom Skolstigen går till NoRa som bekostar de klassvisa utfärderna.  Närmare info finns i broschyren Skolstigen (pdf) (ladda ner)

De årskursvisa uppdragen under läsåret hittar du här >>