Klubbverksamheten påverkas av pandemin
På grund av att coronapandemin övergått till spridningsfas i HUS-området har styrelsen fatta beslut om att alla NoRas klubbar som arrangeras i skolan utanför skoltid tar en paus eller erbjuds på distans. Klubbarna som påverkas av beslutet är familjesähly, yoga för vuxna och gubbsähly.

Klubbinfo (PDF)