Rastis-stigen

NoRa har i samarbete med skolan och dagis skapat ett system som heter Rastis-stigen. Rastis-stigen går ut på att alla klasser och grupper ansvarar för ett evenemang per läsår. Klassombudens roll är att hålla i trådarna, inte att ensamma stå för arrangemangen. För att dagisbarnen ska få verksamhet behöver vi aktiva föräldrar till fixargruppen som kan vara och hjälpa till.

Intäkter från evenemangen inom Rastis-stigen går till NoRa som bekostar diverse verksamhet för skol- och dagisbarnen.

Skolans årskursvisa uppdrag under läsåret hittar du här >> 

Daghemmets och förskolans Rastis-stig hittar du här >>

Här hittar du vår Rastis-stigen broschyr >>