Styrelsen läsåret 2022-23

Ta gärna kontakt om du har frågor, förslag eller något annat du vill föra fram: hosnora@gmail.com

Ordförande: Susanna Björkell

Viceordförande och stipendieansvarig: Nikodemus Solitander

Sekreterare och huvudklassombud: Nicole Renwall-Iivonen

Kassör: Janina Blyh

Informatör: Camilla Fagerholm

Klubbanvarig: Ingemo Lindroos

Klubbansvarig: Viveca Kailasto

Dagisansvarig: Jessica Söderholm

Dagisansvarig: Anonym

Kontakt till dagisets fixarföräldrar: Mia Vilenius

Gåvoansvarig och ansvarig för föräldraevenemang: Maarit Hinkkanen

Ansvarig för föräldraevenemang: Anu Nuora

Lärarrepresentanter (utanför styrelsen):

Eivor Johansson, skola 

Anne Hiltunen, daghem (ersättare Meri Boxberg)