Styrelsen läsåret 2021-22

Ta gärna kontakt om du har frågor, förslag eller något annat du vill föra fram: hosnora@gmail.com

Susanna Björkell, ordförande

Nikodemus Solitander, vice ordförande och stipendieansvarig

Janina Blyh, kassör

Camilla Fagerholm, sekreterare och informatör

Nicole Renwall-Iivonen, huvudklassombud

Ingemo Lindroos, klubbansvarig

Anu Nuora, klubbansvarig

Maarit Hinkkanen, gåvoansvarig

Jessica Söderholm, styrelsemedlem, sekreterarens ersättare

Lärarrepresentanter (utanför styrelsen):

Heidi Lithén, skola

Anne Hiltunen, daghem (ersättare Meri Boxberg