Styrelsen läsåret 2023-24

Ta gärna kontakt om du har frågor, förslag eller något annat du vill föra fram: hosnora@gmail.com

Ordförande: Susanna Björkell

Viceordförande: Mats Antell

Sekreterare: Nicole Renwall-Iivonen

Kassör: Janina Blyh

Stipendieansvarig: Marika Westerling

Informatör & huvudklassombud: Maria Wahalinna

Klubbansvarig & kontakt till dagisets "fixarföräldrar": Mia Vilenius

Klubbansvarig: Mikael Olsson

Klubbansvarig: Kukka Paavilainen

Dagisansvarig: Jessica Söderholm

Gåvoansvarig: Maarit Hinkkanen

Ansvarig för föräldraevenemang: Anu Nuora

 

Lärarrepresentanter (utanför styrelsen):

Eivor Johansson, skola 

Anne Hiltunen, daghem