Styrelsen läsåret 2020-21

Ta gärna kontakt om du har frågor, förslag eller något annat du vill föra fram: hosnora@gmail.com

Anna Alenius
Ordförande

Susanna Björkell
Viceordförande

Heidi Majamäki
Kassör

Veronica Hellström 
​Sekreterare, Huvudklassombud

Ann-Sofi Forssten
Medlem

Heidi Lithén
Medlem, lärarrepresentant

Anu Nuora
Medlem

Maarit Hinkkanen
Suppleant

Kim Henriksson 
Suppleant

Utanför styrelsen:

Nikodemus Solitander
Stipendieansvarig

Ghita Henriksson 
Klubbansvarig

Camilla Fagerholm
Some och webb