Vad händer med intäkterna från Rastis-stigen evenemang?

Evenemangen som ordnas av klasserna drar in en del pengar. Intäkterna går till NoRa som bekostar diverse verksamhet för skol- och dagisbarnen. Klassvisa utfärder under skoltid är ett exempel. Dagisets Rastis-stigen finansieras till största delen av stipendier och bidrag.

Förslag för dagsutfärder till lärarna

Utfärder i samband med helhetsundervisning och läsårsvisa teman kan vara:

Årskurs 1-2

 • Bondgårdsbesök, görs förslagsvis vartannat år
 • Heldag i skogen
 • Besök på t.ex. Högholmen, Barnmuseet, Leksaksmuseet
 • Teaterbesök, beroende på pjäser som spelas

Årskurs 3-4

 • Naturskoladag med Naturskolan Uttern
 • Besök på t.ex. Heureka, Kiasma, Ateneum, Naturhistoriska museet, Fölisöns friluftsmuseum
 • Med spårvagn runtom i stan - Historiska rundvandringar
 • Cykelutfärd i Nordsjö

Årskurs 5-6

 • Naturupplevelse med guidning/ledare
 • Heldag med t.ex. Naturskolan Uttern
 • Besök till Nationalmuseet, Tavastehus slott, Borgå och Borgå domkyrka, Åbo slott, Sveaborg
 • Företagsbyn i Esbo, Riksdagen, Nordsjö hamn
 • Cykelutfärd i Nordsjö
 • Teaterbesök, beroende på pjäser som spelas
 • Sexorna brukar dessutom få en lite större utfärd innan de går ut Nordsjö lågstadieskola

Lärarna bokför klassernas utfärder och följer upp att alla elever under sin skoltid får ta del av mångsidiga och jämlika kultur- och naturupplevelser.