Medlemsavgift

Medlemsavgiften för år 2018-19 är som tidigare 15 € per förälder. Avgiften betalas in på föreningens konto Aktia  FI97 4055 5020 0961 65. Ange medlemsavgift samt läsår, eget namn samt elevens (elevernas) årskurs i meddelandefältet.

De elever som deltar i NoRas klubbar måste ha minst en vårdnadshavare som medlem i föreningen.

 

Mottagare: Nordsjö Rastis Föräldraförening rf 

IBAN: FI9740555020096165

Belopp: 15eur/förälder

Meddelande: Medlemsavgift 2018-2019, förälderns namn och barnets åk