Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 15 € per förälder.

Du kan betala med MobilePay eller in till NoRas bankkonto:

  1. Betala in 15 euro med MobilePay till numret 63440 
    I meddelandefältet skriver du "Medlemsavgift 2023-2024, förälderns namn och barnets dagisgrupp / skolklass". Exempel: Medlemsavgift 2023-2024, Anna Andersson, 2B.
     
  2. Betala in 15 euro till föreningens bankkonto
    Mottagare: Nordsjö Rastis Föräldraförening rf. IBAN: FI9740555020096165. 
    I meddelandefältet skriver du "Medlemsavgift 2023-2024, förälderns namn och barnets dagisgrupp / årskurs". Exempel: Medlemsavgift 2022-2023, Anna Andersson, 2b.

Membership fee

The membership fee is 15 € / parent.

You can pay with MobilePay or to NoRa's bankaccount: 

A. Pay 15 euros with MobilePay to the number 63440 

Write in the messagefield: "Membershipfee 2023-2024, parent's name and childs daycaregroup / class". Example: "Membershipfee 2023-2024, Anna Anderson, 2B." 

 

B. Pay 15 euros to NoRas bankaccount

Reciever: Nordsjö Rastis Föräldraförening rf. IBAN: FI9740555020096165. 

Write in the messagefield: "Membershipfee 2023-2024, parent's name and childs daycaregroup / class". Example: "Membershipfee 2023-2024, Anna Anderson, 2B."