Nordsjö Rastis föräldraförening rf

Nordsjö Rastis (NoRa) är föräldraföreningen (Hem och skola-föreningen) för alla familjer med barn i Daghemmet Rastis eller i Nordsjö lågstadieskola.

Tillsammans jobbar familjerna för att i samarbete med personalen stärka vi-andan i Rastis och skapa en hälsosam och trygg uppväxtmiljö för barnen. 

I år deltar vi i Förbundet Hem och skolas temaår Må bra och uppmuntrar grupperna/klasserna att ordna egna evenemang som stärker gemenskapen. Dessutom erbjuder föreningen barnen ekonomiskt understöd genom att göra anskaffning och ordna aktiviteter, till exempel utfärd till bondgård, simskola för förskolan, teaterbesök, vintersportdag för skolelever och mycket annat skojigt.

Du är alltid varmt välkommer att delta. Info får föräldrar  till daghemsbarn per e-post via daghemspersonalen och föräldrar till skolbarn via Wilma.

Klassobudens uppgift är att hjälpa till med att skapa god stämning i klassen och hålla i trådarna för de evenemang klasserna ansvara för inom ramen av Rastisstigen.

Ta kontakt med styrelsen om du har önskemål eller förslag på verksamhet!