Nordsjö Rastis föräldraförening rf

Medlemsavgift 2018-2019

Medlemsavgiften för år 2018-19 är som tidigare 15 € per förälder. Avgiften betalas in på föreningens konto Aktia  FI97 4055 5020 0961 65. Ange medlemsavgift samt läsår, eget namn samt elevens (elevernas) årskurs i meddelandefältet.

Vi hoppas att varje förälder vill vara medlem i föreningen och betala medlemsavgiften som är en väldigt viktig inkomstkälla för föreningen och utgör basen för den verksamhet vi kan erbjuda. NoRa rf:s satsningar kommer alla elever till godo!

Vi förutsätter att familjer vars barn deltar i klubbar har en betalande medlem. Glöm inte att också föräldrarna kan dra nytta av medlemskapet genom att delta i föräldraverksamheten såsom klubbar, sitsar och föreläsningar.

Frivilliga bidrag är också välkomna!

NoRa rf

Vid Nordsjö lågstadieskola fungerar Nordsjö Rastis föräldraförening rf (NoRa rf). Syftet med föreningen är att föräldrarna skall lära känna varandra samt att öka känslan av trivsel och trygghet i skolan. Vi stöder också skolan på olika sätt för att möjliggöra det där lilla extra som sätter en guldkant på vardagen.

För att uppnå syftet samarbetar föreningen med föräldrarna, skolans personal och direktion, dagiset och dess föräldrar, ungdomsgården på Rastis samt Folkhälsans eftis, dvs med alla aktörer på Rastis. NoRa rf är också föräldrarnas språkrör i samarbetet med skolan.

Vi ordnar olika evenemang så som basarer, lopptorg, elevsoaré, utflykter, skiddag, föreläsningar, föräldrakvällar och håller fast vid olika traditioner, bl.a. vändagsmockarutor, vänskapsstatyer, stipendier, glögg och pepparkakor vid julfesten. Föreningen stöder också skolan och klasserna finansiellt samt genom att stå som officiell arrangör vid klassernas arrangemang och därigenom för försäkringen.

Föreningen leds av en styrelse som med stöd av klassombuden samordnar och koordinerar evenemang samt sköter kommunikationen med föräldrarna.