Dagisets och förskolans Rastis-stig

Rastis-stigen börjar redan för de allra minsta i daghemmet. Dagisets Rastis-stig fungerar på ett lite annat sätt än skolans, det finns inga gruppvisa uppdrag för föräldrarna, förutom några undantag. Dagisets evenemang finansieras av stipendiemedel som NoRas styrelse ansöker.

Här Rastis-stigen för dagisgrupperna:

Bondgårdsbesök 

Alla grupper får en djurupplevelse under dagistid. Föräldraföreningen kommer överens med personalen om de önskar en bondgård som kommer på besök till Rastis på hösten eller om de hellre åker på en utfärd till en bondgård på våren.

Teater / Konsert

Alla grupper får en kulturupplevelse under dagistid. En teater/konsert kommer till Kling och klang och ordnas i samarbete med dagispersonalen.

Halloween-disco

I slutet av oktober eller början av november ordnar föräldrarna ett disco för dagisbarnen under en fredag kväll. Intäkterna går till att finansiera discot.

Femåringarnas träff med blivande förskolefamiljer

På våren ordnar föräldrarna en träff för familjer vars barn ska börja förskolan på Rastis på hösten. Till Rastis kommer barn från Strandboden och Fyren och det är roligt för barnen och familjerna att bekanta sig med varandra under fria former innan förskolestarten. Traktering finansieras av NoRa.

Förskolans simundervisning

Förskolans simskola får inte längre ordnas under förskoletid men om det finns aktiva föräldrar som är villiga att arrangera och sköta logistiken till och från simhallen dagtid så går simskolan fortfarande att genomföra. Förskoleföräldrarna bestämmer själva hur de vill göra. NoRa finansierar simskolan med stipendiemedel.

Blivande ettornas familjeträff

Förskoleföräldrarna kan ordna en rolig träff för familjer på våren innan sommarlovet. 

Annat som daghemspersonalen kan ansöka om finansiering till:

  • Utfärder till t.ex. museum eller Trafikstaden
  • Vårutfärder
  • Glassfest i maj

 

Läs om skolans Rastis-stig här.