Klassombudsinfo

Inför varje läsår väljer föräldrarna klassvis 2-4 klassombud. Vi uppmuntrar alla förälder att ställa upp som klassombud.

Att fungera som klassombud är ett viktigt uppdrag. Du har möjlighet att vara med och skapa en bra klassanda och samhörighet mellan barnen och föräldrarna i ditt barns klass, t.ex. genom att ta initiativ till gemensamma aktiviteter under läsåret (picknick, utfärd, filmkväll).  

För att hålla kontakten kan ni fundera på att skapa en e-postlista eller grupp i t.ex. whatsapp eller Facebook. 

Bekanta dig gärna med Förbundet Hem och skolas material för klassombud. 

Mall för prislista på café:
(word)
(pdf)