Rastis-stigen

De årskursvisa uppdragen

Vi vill göra det lättare för er föräldrar att lära känna varandra bättre och ger därför ett bestämt uppdrag till varje årskurs. Uppdragen består av traditionella NoRa -evenemang, som  t.ex. discon, caféer och Open Stage Rastis. Klassombuden håller i trådarna och alla klassens föräldrar bidrar till att utföra uppdraget. 

En av NoRas främsta uppgifter och ett av syftena med de klassvisa projekten är att samla in pengar som vi använder till att stöda skolans Rastis-stigen-verksamhet under läsåret.

Åk 1  Jippo med femmorna och café på filmfesten
I början av höstterminen ordnar femmorna ett jippo för ettornas familjer. På hösten i november ordnar ni café på filmfesten där det visas svensk barnfilm.
 
Åk 2  Caféverksamhet i samband med Open Stage
Ni i tvåan ordnar ett café i samband med Open Stage under våren. 
 
Åk 3  Halloweendisco Ni i trean ordnar Halloweendisco för skolans elever en fredagskväll i månadsskiftet oktober-november. Inbjudningar skickas ut (även som ryggpost), ni ordnar musik, har café och övervakar discot. Olika programpunkter och pris för bästa klädsel är populärt.
 
Åk 4  Open Stage Rastis
Open Stage Rastis, där elever får uppträda med egna program, ordnas traditionellt av er i  fyran. Den brukar gå av stapeln i slutet av april. Ni delar ut information till eleverna. Eleverna anmäler sedan sina program, som kan bestå av allt från dans och musik till diktrecitation. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle för klubbarna att uppträda. Åk 2 ordnar café och eventuellt lotteri.

Åk 5  Jippo för ettorna
För att de nya ettorna och deras föräldrar ska känna sig välkomna till Nordsjö lågstadie- skola och lära känna varandra och traditionerna i huset ordnar ni ett jippo för ettornas familjer där eleverna i klassen hittar på program för ettorna och föräldrarna kan umgås och diskutera med er som har lång erfarenhet av skolan. Ni väljer själva tidpunkten en lämplig kväll efter skolstarten. Programmet kan ordnas både inne i skolan och på skolgården. Fundera gärna på någon servering.
 
Åk 6  Vändagsdisco
Ni i sexan ordnar Vändagsdisco för skolans elever en fredagskväll i februari. Inbjudningar skickas ut (även som ryggpost), ni ordnar musik och program, har café och övervakar discot.

Här hittar du vår Rastis-stigen-broschyr.