Kostandsrapport och växelkassa

1. Kostnadsrapport

Med denna blankett rapporterar du kostnader som du vill ha ersatta, som uppstått vid ett evenemang eller vid andra inköp för NoRa. Blanketten skall användas vid de klassvisa Rastisstigen-evenemangen.

Om det finns ett styrelsebeslut på kostnaden, behöver rapporten inte undertecknas av NoRas ordförande. Ifall det inte finns ett protokollfört beslut på kostnaden, måste ordförande signera rapporten.

Kom ihåg att bifoga alla kvitton till kostnadsrapporten! 

Det går bra att skicka kostnadsrapporten och kvittona till NoRas kassör er e-post. Kvittona kan fotas eller skannas.  

Om du lämnar in den i pappersform, fäst papperskvittona i rapporten.

NoRa, kostnadsrapport (pdf)

NoRa, kostnadsrapport (excel)

 

2. Noras växelkassa

Denna blankett används när du lånar växelkassan för ett evenemang.

Vinsten överförs till NoRas bankkonto inom en vecka från evenemanget (Obs! Var noggrann med meddelandet för pengöverföringen).

Se till att det blir kvar en bra mängd med mynt och sedlar (1, 2, 5, 10, 20 €) i kassan när vinsten tas ut.

Vid Rastisstigen-evenemang får man ta ersättning för kostnader direkt från kassan. Obs! Spara alla kvitton för kostnaderna och fyll i kostnadsrapporten.

Blanketten kan skickas per e-post till NoRas kassör.

Utlåning av NoRas växelkassa (pdf) 

Utlåning av NoRas växelkassa (excel)